Projekt "znanje – delo – vadba – zdravje, skrb za zdravo delazmožnost in zdravo življenje" je, na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016, finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Partnerji (konzorcij): Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije - Ravnatelj, Fakulteta za šport, Zavod Enajsta

  akademija, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije.

 

Vodenje in izvedba: vodja projekta – Nives Počkar, vodja programa – Dušan Macura, izvajalci – področni strokovnjaki

  (glej poročila dogodkov).

 

Vsebine: posveti, predavanja, delavnice, usposabljanja, promocija.

 

Povzetek projekta: Promocija zdravja je pomembna, a brez vzdrževanja in varovanja, nezadostna. Družba znanja je pogojena z družbo dela,

  oboje pa z družbo zdravja. Telesno zdravje je temelj osebnega in socialnega zdravja, zato je telesna aktivnost nujni pogoj vzdrževanja zdravja.

 

Geslo projekta: Telovadi med delom.

 

POVEZAVE

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije www.zzzs.si

Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije – Ravnatelj www.drustvo-ravnateljev.si

Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva www.ravnatelj.si

Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije www.ravnateljivrtcev.si

Fakulteta za šport www.fakultetazasport.si

Zavod Enajsta akademija www.ena-a.net

Nacionalni inštitut za javno zdravje www.nijz.si

Ministrstvo za zdravje www.mz.gov.si

 

TELOVADI

MED DELOM

Društvo Ravnatelj,

Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana

 

E info@telovadimeddelom.si

T 031/682-811

F 01/ 24 11 665

 

POVEZAVE

©Copyright 2015 "Telovadi med delom" Vse pravice pridržane. Društvo Ravnatelj, Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana Vir ilustracij: nanoworkout.com